Integritet

Vi hos BullaBike behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning när som helst, inklusive i enlighet med personuppgiftslagen och personuppgiftsföreskrifterna. Personlig information är information och bedömningar som kan kopplas till dig som kund.

Denna sekretesspolicy beskriver den personliga information som vi mottar och samlar in när du beställer och använder BullaBike-tjänsterna, liksom vad vi gör för att skydda din personliga information.

Du bör bekanta dig med innehållet i denna sekretesspolicy. Genom att beställa och använda våra tjänster, samtycker du till att vi behandlar personlig information i enlighet med denna sekretesspolicy och ramarna för gällande lagar när som helst.

1 BEHANDLING ANSVARIG
BullaBike ansvarar för behandling av personuppgifter i samband med alla tjänster som BullaBike tillhandahåller.

2 VÅR ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION

2.1 Registrering och insamling av personuppgifter:
BullaBike behandlar den personliga information du tillhandahåller när du registrerar dig hos oss och all information som du annars frivilligt tillhandahåller från dig, till exempel ditt namn, adress, e-postadress, födelsedatum och mobilnummer.

2.2 Vilken personlig information används för:
Vi använder personuppgifterna för att förse dig med de tjänster du har beställt och för att hantera kundrelationen, leverans och fakturering.

3 FÖRVARING OCH FÖRVARING AV PERSONLIG INFORMATION
Vi håller personlig information i enlighet med gällande lag och har vid varje tidsåtgärder åtgärder för att säkerställa sekretess, tillgänglighet och integritetskrav.
Din personliga information kommer endast att lagras så länge BullaBike har ett faktiskt behov av detta, och i alla fall inte längre än det som gäller vid en given tidpunkt. När BullaBike inte längre har ett faktiskt behov av att lagra personuppgifter, kommer informationen att raderas eller anonymiseras.

4 FÖRSÄLJNING AV PERSONLIG INFORMATION – TULL TULL
Vi kommer inte att avslöja personuppgifter som rör dig eller någon i samma hushåll till utomstående, förutom när information om personlig information sker:

Med samtycke från den person till vilken informationen gäller,
b. Med stöd av lag eller föreskrift som föreskrivs i lag,
c. Efter beslut av en domstol eller annan myndighet, eller
d. Som en del av betalningsinsamlingen mm där det finns objektiva skäl.

Sekretessskyldigheten hindrar emellertid inte offentliggörandet av ovannämnda personuppgifter för de företag som, i samförstånd med BullaBike, ansvarar för vår tjänstes tekniska eller administrativa verksamhet.
När vi lämnar personlig information till företag som nämnts här, säkerställer vi att dessa tredje parter följer BullaBikes krav på behandling och användning av personuppgifter och gällande lagar när som helst.

5 DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att alltid få tillgång till den information som BullaBike har registrerat om dig. Du kan också kräva korrigering och radering av personuppgifter i enlighet med gällande lag.

6 REVERSION AV DENNA PRIVATFÖRSÄKRAN

Vi kan ändra denna sekretesspolicy om:
Behandlingen av personuppgifter ändras, eller
b. Revisioner anses nödvändiga på grund av ändringar i lagar eller förordningar som utfärdats enligt lag.

BullaBike kommer att göra alla ändringar väl synliga, men vi rekommenderar att du läser denna sekretesspolicy regelbundet när du besöker vår webbplats.

7 KRAV

Du kan kontakta oss om du vill ha mer information om BullaBikes behandling av personuppgifter.

+46 31 360 78 73
Köp BullaBike här

Sidor

Hem
Om oss
Specifikationer
Secialdesign
Bilder
Butik
Kontakta oss
Integritet

Modeller

Basic Timeless
Basic Oval
Timeless open-it
Ovale open-it

Betalning

Faktura

Sidor

Hem
Om oss
Specifikationer
Secialdesign
Bilder
Butik
Kontakta oss
Integritet

Modeller

Basic Timeless
Basic Oval
Timeless open-it
Ovale open-it

Betalning

Faktura